Economie, toerisme, recreatie, cultuur en sport

Boxtel is door zijn ligging uitermate geschikt om toeristisch gezien een trekpleister te zijn. We liggen vlakbij een prachtige, bosrijke omgeving met mooie wandel- en fiets mogelijkheden. Daar kan iedereen van profiteren, zowel ondernemers als ook onze burgers. Toerisme is van economisch belang en daardoor kunnen we deze lijn weer doortrekken richting voorzieningen, zoals sportvoorzieningen en kunst en cultuur en alles wat het wonen in Boxtel zo mooi maakt.

 

  • Toerisme & recreatie

Waar gaat dit over?
Boxtel heeft een positie in het Groene Woud, ligt dicht bij De Kampina, heeft mooie wandel- en fietsroutes en heeft een mooie mix aan horeca met voor ieder wat wils. Boxtel is betrokken bij het oertijdmuseum en laat dat ook zien middels bijvoorbeeld de Dino-app.

Wat vindt INbox?
INbox wil de recreatieve kracht van Boxtel als kern van het Groene Woud versterken  en station Boxtel uitdragen als middelpunt van de bereikbaarheid in het Groene Woud. Toeristische fiets- en wandelroutes naar o.a.  De Kampina starten bij het station. Prachtige tochten doen  het centrum aan, maar ook onze kernen Esch, Liempde en Lennisheuvel. We willen daar, en in het buitengebied het gebruik van verblijf- en pleisterplaatsen stimuleren.

INbox waardeert en koestert het bestaan van de traditionele ‘Volksfeesten’, zoals Sinterklaas (Sint op Stapelen), Koningsdag (B.O.F.), Carnaval, de Kermis maar ook andere evenementen, zoals de Palmpaasoptocht, 4 en 5 mei herdenkingen, De Kampinaherdenking (Oktober = bevrijding van Boxtel) en de Heilig Bloedprocessie. Wij stimuleren de samenwerking van Meewerkend Boxtel (waar dat kan) met de unieke Stichting Boxtel Vooruit. Lokale evenementen krijgen en behouden een plek in het centrum.

INbox wil Boxtel Voor de toerist en recreant aantrekkelijker maken door de aandacht voor het aanwezige cultureel erfgoed te versterken. Met het Oertijdmuseum hebben we een parel die veel bezoekers trekt. De herinrichting van het centrum draagt bij aan de beoogde sfeer en kwaliteit in Boxtel. Om onze doelen te bereiken zoeken we de voor ontwikkeling van toerisme waar mogelijk de samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Den Bosch.

  • Economie

Waar gaat dit over?
Bedrijven en ondernemende burgers zijn belangrijk voor de Boxtelse economie. Ze scheppen banen, dragen bij aan levendig dorpen en zijn vaak sponsor van lokale initiatieven. Omgekeerd betekent de gemeente ook veel voor het bedrijfsleven. Ondernemers hebben een gemeente nodig die meedenkt en een sterke economische agenda hanteert.

Wat vindt INbox?
Wij willen meer aandacht voor het behoud van bestaande winkels in het centrum en winkelcentra in Oost en Selissen en in onze kernen Esch en Liempde. Een goed aanbod in een plezierige omgeving kan de aantrekkelijkheid van de centra versterken.  Waar nodig willen wij met stimuleringsmaatregelen, gericht op het toepassen van duurzaamheidaspecten, en door onnodige belemmeringen weg te nemen de vestiging van nieuwe winkels bevorderen. Daarmee promoten wij Boxtel als interessante vestigingsplaats.

INbox wil de samenwerking met en tussen ondernemers in onze gehele gemeente blijven stimuleren en ondersteunen. Wij willen Boxtelse ondernemingen nadrukkelijk uitnodigen om in te schrijven bij aanbestedingen van projecten. Dit stimuleert de lokale werkgelegenheid.

Wij willen vol inzetten op het aantrekkelijk(er) maken van het Centrum d.m.v. fietspromotie, autoluw maken van delen van het Centrum. De gedachten achter “Boxtel binnen de bruggen” bieden daarvoor een mooi, maar kostbaar perspectief.

  • Sport

Waar gaat dit over?
Sport is ontzettend belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen, van jong tot oud. Boxtel bezit een groot aanbod aan sporten, enthousiaste verenigingen en de mooie en moderne sportaccommodaties.

Wat vindt INbox?
Sporten moet voor iedereen mogelijk blijven. INbox wil stimuleren dat iedere inwoner in de gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen aan het sport- en verenigingsleven in de gemeente. Hiervoor is een goed overleg nodig met de sportverenigingen. Wij hebben een luisterend oor voor gedragen ideeën van sportverenigingen. Wij zullen goede initiatieven waar mogelijk ondersteunen.

Sport- en recreatieverenigingen hebben een belangrijke de rol bij het bevorderen van deelname door mensen met een beperking. Dit verdient meer aandacht waarvoor wij de discussie zullen oppakken en gaan voeren.

Wij spannen ons in voor het behoud van voldoende aanbod aan zaal- en veldsportaccommodaties. De perikelen rondom de sporthal De Braken zullen we daarom nauwlettend volgen en het (nieuwe) college oproepen om tot een oplossing te komen. Sport en recreatie zijn afhankelijk van vrijwilligers en daarom wil INbox hen zoveel mogelijk ondersteunen passend binnen de marges van de regelingen en de mogelijkheden van de financiële situatie van de gemeente Boxtel.

  • Kunst en Cultuur

Waar gaat dit over?
Kunst en Cultuur is belangrijk voor de mens. Of het nu gaat om het maken van muziek of om dansen en zingen, om schilderen of beeldhouwen of om het kijken naar en beleven van kunst , het stimuleert de hersenen en prikkel de geest.

Wat vindt INbox?
De verschillende culturele uitingen zijn voor INbox een noodzaak in het leven.

Binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente Boxtel vindt INbox dat we ontwikkelingen rond de Boxtelse musea zullen moeten blijven ondersteunen. Stimuleren van kunstzinnige vorming en culturele activiteiten is een noodzaak voor alle mensen in het algemeen en voor het welzijn van onze inwoners in het bijzonder. Er is daarom extra aandacht nodig voor podiumkunsten van plaatselijke verenigingen en de daarvoor benodigde accommodaties. De situatie van Boxtels’ schatkist noopt op dit moment tot lastige keuzes. Dat er daarbij verliezers zullen zijn is onvermijdelijk, maar INbox is van mening dat elk goed initiatief op cultureel gebied er eentje is dat bekeken moet worden en op zijn merites beoordeeld. Waar mogelijk willen we deze naar rato belonen.