50 Jaar INbox Boxtel

50 Jaar INbox Boxtel

Even geleden vroeg Geertje mij om bij gelegenheid van ons jubileum terug te kijken op 50 jaar gemeentelijke politiek en de rol van onze partij.

Laat ik beginnen met mijn felicitatie aan onze partij. Terecht mag vandaag – weliswaar wat verlaat – 

de vlag worden uitgestoken voor de oudste politieke partij van Boxtel. Meer dus dan een halve eeuw inzet voor Boxtel.  Actief in de gemeenteraad maar ook politiek verantwoordelijk in het college van burgemeester en wethouders.

Mag ik jullie even nog verder terug meenemen naar 1963 toen ik ging werken bij de gemeente Boxtel. De besluitvorming in het college betekende volgens mijn waarneming toen vooral dat burgemeester van Helvoort en wethouder Valks feitelijk de dienst uitmaakten. De beide andere wethouders Van der Krabben en Kurstjens boden geen of nauwelijks tegenwicht. 

 Ook de toenmalige gemeenteraad blonk niet uit door een krachtige tegenwind. De oppositie mag gerust wat timide genoemd worden. Soms werd er meer tijd doorgebracht bij Moeke van Vlerken (nu de Bips) op de Markt dan in de raadszitting. 

Als regel werden discussies in de raadsvergaderingen gevoerd door de fractievoorzitters, toen ook al optredend in zeven partijen. Voor zover ik mij kan herinneren was er bij geen van de partijen sprake van gericht vooroverleg en dus ook weinig inspraak.

Piet Hendriks wordt lid van de gemeenteraad in 1966 als kandidaat van de toenmalige raadsfractie Valks (Lijst 1). Valks was eerder voorzitter van de KAB en Piet was hem in die functie opgevolgd. Maar eenmaal raadslid kan Piet zich na vier jaar niet vinden in de manier waarop die partij invulling geeft aan het begrip ‘democratie’. 

Op een nette manier laat hij in 1970 weten niet verder mee te willen werken aan een ‘’lijst op brede basis’’,  wat dat ook al mag inhouden

Volgens hem gaan gemeenteraad en college van B&W bij college- en raadswerk voorbij aan zaken die Piet soms belangrijker vindt dan regeltjes en richtlijnen. Hij stoort zich er aan dat er nog steeds nauwelijks of geen vooroverleg plaats vindt over zaken die in het college of in de Raad op de rol komen te staan over het wel en wee van de Boxtelse inwoner.

 Piet is een bevlogen man, die niet langer genoegen wenst te nemen met die gang van zaken. Vooral de sociale omstandigheden in de Boxtelse samenleving blijken voor hem voldoende reden om zich af te zonderen van Lijst 1.

Samen met recent-lid Willie van de Langenberg richten zij de Werknemerslijst op. Willie was in die tijd voorzitter van de KAJ en volgde in 1969 Bert van Griensven op die in  dat jaar overlijdt. Het blijkt  beiden weinig moeite te kosten om een opmerkelijke doorsnee van de Boxtelse burgerij op de eigen kieslijst te krijgen. 

De eerste namen op de kieslijst van 1970:

Piet Hendriks

  1. Willie van de Langenberg
  2. Ir. F. Doms
  3. Mej. Van der Avoird
  4. Th. Van Wezel
  5. A. van Belkom
  6. Ad van Weert

De lijst telt aanvullend nog 12 inwoners van Boxtel met een uitgebreide achtergrond uit het onderwijs, maatschappelijk werk, arbeidskunde, ambtenaren bij diverse overheidsorganen maar duidelijk leden die op de werkvloer dagelijks voelhorens zijn voor wat er in de samenleving leeft en vooral wat er aan schort.

Maar ook in werkcommissies blijkt een aantal leden zich verdienstelijk te willen maken. Dat de partij in een behoefte voorziet blijkt uit de twee zetels die de Werknemerslijst al direct behaalt tijdens de verkiezingen van 3 juni 1970. 

In het nieuwe college nemen Van Diepen (lijst Pastoor), Van Hellemondt (Jongerenlijst) en Knoops (eigen lijst) de opengevallen wethouderszetels in. Een poging van Willie van de Langenberg, gesteund door een aantal oppositiepartijen om al direct een wethouderszetel te claimen haalt helaas bakzeil.

Voor fractievergaderingen, zo die al worden gehouden, is er op het gemeentehuis geen enkele ruimte beschikbaar. Direct na zijn aantreden zetelt de Werknemerslijst dan ook zo goed als in het huis van Piet Hendriks in de Redoutestraat. Zo nodig wordt soms ook een slaapkamer vrij gemaakt voor buitenlandse werknemer in  nood.

Elke vrijdagmiddag is het daar open huis voor alle leden om bij te praten over de actuele politieke onderwerpen. Die bijeenkomst biedt de partij ook ogen en oren over wat speelt in de Boxtelse samenleving. Op zijn manier wordt de door Hendriks zo gemiste democratische inspraak in zijn oude partij concreet ingevuld.

Een gunstige uitslag bij de  verkiezingen in 1978 resulteert in een plek in het college.

Het zal niet verwonderen, dat de nieuwe wethouder zich sterk maakt voor de portefeuille ‘sociale zaken’. Hij is er in zijn element en hij kan die functie uitbuiten om zijn sociale denkbeelden te  vertalen in concrete voorstellen en besluiten. Het zijn niet altijd de meest geruchtmakende politieke items waarvoor hij zich dagelijks inzet. 

Problemen waar het gaat om armoedebestrijding, woningnood, gastarbeiders en inwoners van niet-westerse afkomst, vaak ook in de kleine persoonlijke sfeer zijn voor hem zeker zo belangrijk als in de richting van kiezers populaire kreten.

In 1982 moet hij zijn plek voor een raadsperiode afstaan, maar in 1986 wordt hij weer tot wethouder gekozen. 

In 1990 besluit Piet Hendriks, om gezondheidsproblemen, zich niet meer kandidaat te stellen. Hij vindt in Willie van de Langenberg een opvolger, gepokt en gemazeld in de Boxtelse politiek een deskundige opvolger. Willie wordt in 1994 wethouder in een coalitie met Boxtels Belang, CDA en D66. 

In 1996 wordt bij de gemeentelijke herindeling Liempde bij Boxtel gevoegd. Combinatie96 doet zijn intrede. In 2002 lukt het niet om gekozen te worden in het college. In  2010  wel weer. Van de Langenberg wordt opnieuw gekozen als wethouder.

In januari 2013 wordt besloten een fusie aan te gaan met de eveneens lokale partij Boxtels Belang onder de naam van Inbox.  

Van de Langenberg besluit om het roer in 2014 over te dragen aan Herman van Wanrooij. Evenals zijn voorganger claimt ook deze de portefeuille Financiën. Daarnaast wordt het domein Verkeer en Vervoer aan hem volledig overgedragen. 

Een belangrijke onderdeel daarvan is de problematiek rond de ontsluiting van het industriegebied en inherent daaraan de besluitvorming rond het de verkeerstunnel aan de Tongersestraat (PHS). Doel daarbij is het ontlasten van de Baroniestraat als doorgaande verkeersweg door het centrum van Boxtel. Een actueel onderwerp dat nog frequent de gemoederen in de Boxtelse samenleving blijft bezig houden. Een zware portefeuille dus voor onze partij. Herverkiezing is een kennelijke waardering voor zijn inzet.

Op zijn beurt is Herman van Wanrooij toe aan het moment van pensionering. Fred van Nistelrooy is volgens INbox de uitgelezen opvolger. En inmiddels blijkt met hoeveel enthousiasme hij en een stevig aantal nieuwe kandidaten staan te popelen om van de naderende verkiezingen een succes te maken. Helaas is het resultaat een grote teleurstelling gebleken. 

Maar ondanks dat de partij maar één raadszetel in de wacht sleept, blijkt onder meer Freds deskundigheid op verkeersgebied reden voor een wethouderszetel. De lokale partijen Balans en Combinatie ’95 blijken ook duidelijk behoefte te hebben om Inbox deel te laten uitmaken van het nieuwe college  van B&W. Het raadlidmaatschap van Fred is dus van korte duur geweest.

Daarmee trad Jan de Koning toch weer terug in de gemeenteraad waarin hij al vele jaren zijn gewaardeerde sporen ruimschoots heeft verdiend. 

Ondanks de teleurstellende uitslag van de verkiezingen dus toch de vlag in top voor zoveel jaren inzet in het belang van de inwoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en nu ook Esch. Meermalen heb ik mijn respect en waardering uitgesproken over de manier waarop onze bestuurders, maar vooral de vele leden die zich hebben ingezet voor de Werknemerslijst, Democratische Partij Boxtel/Liempde en Inbox.

 Ik wil dat hier op deze plek en bij dit jubileum nog graag weer herhalen. Ik zou graag namen willen noemen van collega’s, bijvoorbeeld Guus of Harrie of Ad of Leo, maar ongetwijfeld zal ik dan namen  vergeten. Dus doe ik dat maar niet.

Alle reden om straks, met het glas in de hand alle reden om een toost uit brengen. 
In grote lijnen verwoord tijdens de jubileumviering b.g.v. het 50-jarig bestaan van de partij.

Henk Ruijssenaars