Ewa Maltanska-van Tilbeurgh

“Integratie betekent samenwerken; en om te kunnen samenwerken moeten wij elkaar ontmoeten!”

Ewa Maltanska-van Tilbeurgh, is van Poolse afkomst.

In Polen heb ik als journaliste en TV-presentatrice gewerkt, en bij het maken van een documentaire over mijn man Eric heb ik hem ontmoet en heb ik hier een lieve man gevonden. Voor de liefde ben ik dus naar Boxtel gekomen en ik woon nu 10 jaar in Nederland.Ik ben actief, heb brede interesses. Als journaliste ben ik betrokken en heb geleerd de problemen van mensen te herkennen om deze vervolgens te helpen oplossen. Ik zie vaak hoe moeilijk het is om te integreren in een nieuwe omgeving, met een andere mentaliteit en cultuur; maar ik weet ook hoe onzeker het voor Nederlanders kan zijn om nieuwe buren te krijgen maar hen niet te verstaan en te begrijpen. Omdat integratie voor ons allen belangrijk is, wil ik proberen daar aan bij te dragen met mijn kennis en ervaring.

In Polen heb ik als journaliste en TV-presentatrice gewerkt, en bij het maken van een documentaire over mijn man Eric heb ik hem ontmoet en heb ik hier een lieve man gevonden. Voor de liefde ben ik dus naar Boxtel gekomen en ik woon nu 10 jaar in Nederland.Ik ben actief, heb brede interesses. Als journaliste ben ik betrokken en heb geleerd de problemen van mensen te herkennen om deze vervolgens te helpen oplossen. Ik zie vaak hoe moeilijk het is om te integreren in een nieuwe omgeving, met een andere mentaliteit en cultuur; maar ik weet ook hoe onzeker het voor Nederlanders kan zijn om nieuwe buren te krijgen maar hen niet te verstaan en te begrijpen. Omdat integratie voor ons allen belangrijk is, wil ik proberen daar aan bij te dragen met mijn kennis en ervaring.

Polacy, chcecie być zauważeni? Chcecie być grupą, która ma coś do powiedzenia w Holandii? Już czas żeby jasno wyrażać swoje zdanie, już czas aby zaistnieć w holenderskim społeczeństwie jako pełnoprawni mieszkańcy Holandii! Musimy stworzyć silną grupę, której glos będzie słyszalny. Wywalczmy miejsce dla polskiego centrum w Boxtel, miejsce gdzie będziemy mogli sie spotykać, rozwiazywac nasze problemy i poznawać holenderskich przyjaciół.

Zapraszam na głosowanie !

21. marca zabierz swój STEMPAS i zaglosuj! Nr partii 5 miejsce na liscie nr 15

Programma verkiezingen 2018- 2022 Kandidate nr 15 op lijst 5!

Organiseren van een Poolse club / ontmoetingscentrum, waarin een bibliotheek met Poolse boeken zal worden gecreëerd. Het centrum wil op de volgende manieren betrokken raken bij het helpen van Polen die in Nederland wonen:

A) Organiseren van ontmoetingen met specialisten in een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld:
 • Financieel adviseur.
 • Juridisch adviseur.
 • Psycholoog.
 • Adviseur Gemeentezaken.
 • Kinderarts.
 • Samenwerking Poolse Ambassade Den Haag.
B) Ontmoetingen met betrekking tot Poolse Cultuur en Historie.

 • Filmvertoning documentaires.
 • Lezingen verzorgen over Pools/Nederlandse gemeenschappelijke geschiedenis.
 • Organiseren van bezichtiging Poolse herinneringsplekken in Nederland.
 • Taalles Poolse taal voor kinderen.
C) Integratie met bewoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel.
 • Introduceren van de Poolse keuken.
 • Ontmoetingen met vertegenwoordigers politieke partijen.
 • Bekendmaken met vrijwilligerswerk.
D) Contactpunt opstarten voor het verschaffen van raad en advies bij problemen.
 • Mail adres.
 • Site bouwen op Facebook en bekendmaken.
 • Hulp bieden bij administratieve zaken Pools/Nederlands vertalen. Informatieverschaffing huisvesting, werk. Hulp bieden aan personen, die pas kort in Nederland wonen.

Program wyborczy na lata 2018- 2022 Nr. Partii 5 miejsce na liscie nr 15 !

Zorganizowanie centrum –klubu polskiego w Boxtel, w którym powstanie biblioteka z polskimi książkami. Centrum będzie miało na celu angażowanie się w pomoc Polakom mieszkającym w Holandii w następujący sposób:

A) Spotkania z róznymi specjalistami np
 • Doradcą finansowym
 • Adwokatem
 • Psychologiem
 • Pracownikiem socjalnym
 • Przedstawicielem gminy
 • Przedstawicielem Ambasady RP
 • Lekarzem pediatrą
 • I innymi wg. potrzeby
B) Spotaknia edukacyjne z kulturą i historią
 • Pokazy filmów
 • Prelekcje historyczne
 • Czytanie dzieciom po polsku
 • Organizowanie wycieczek w polskie miejsca pamięci w Holandii
C) Integracja z mieszkańcami Boxtel, Limpde, Lenisheuvel
 • Prezentacja kuchni polskiej
 • Spotkania z przedstawicielami partii i stowarzyszeń, aktywizacja Polaków w działalność oraganizacji pozarządowych.
D) Bierzące kontakty- doraźna pomoc w rozwiązywaniu problemów
 • Pomoc w dokształcaniu z j. holenderskiego i j.polskiego dla dzieci
 • Pomoc w szukaniu mieszkania- pracy
 • Pomoc w tłumaczeniu w urzędach
 • Możliwość wymiany doświadczeń z osobami, które mieszkają dłużej w Holandii