FRED VAN NISTELROOIJ

Wethouder Mobiliteit, Infrastructuur en Openbare Ruimte

Fred van Nistelrooij werd in 1958 geboren in hartje centrum van Boxtel, in de Rechterstraat op het kruispunt van de historische as en de economische as. Hij is al jaren werkzaam voor de overheid en zijn ervaringen in een politieke omgeving komen zeer goed van pas. Voorheen was hij werkzaam bij de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en later als programmamanager Openbare ruimte bij de gemeente Tilburg.

Momenteel is Fred werkzaam als Wethouder Mobiliteit, Infrastructuur en Openbare Ruimte, Wijkwethouder Boxtel-Oost en vijfde locoburgemeester bij de Gemeente Boxtel.

Portefeuille
Mobiliteit, infrastructuur en openbare ruimte
  • Infrastructuur & Mobiliteit
  • Openbare ruimte (waaronder waterbeheer en riolering, afval en reiniging)
  • Parkeerbeleid en parkeren
  • Groenbeleid en beheer
Projecten en/of thema’s
  • Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
  • Mobiliteitsbeleid 2040 (waaronder noordelijke ontsluiting)
  • Maatschappelijke partners (waaronder ContourdeTwern en Brede Scholen Boxtel)
  • Jeugd- en jongerenwerk (integrale samenhang met veiligheid)
  • Boxtel Binnen de Bruggen
Nevenfuncties:
  • Vrijwilliger voor De Knokkers