Standpunten

"We doen gewoon wat werkt!"

ONZE SPEERPUNTEN

De duurzame omgeving waarin we leven

De toekomst van onze jeugd vraagt dat we nu investeren in een duurzame samenleving. De voedselketen heeft onze aandacht nodig. Het energieverbruik moet anders en ook de verandering van het klimaat maakt dat we nu iets moeten doen tegen de gevolgen van hittestress, droogte en extreme regenbuien. Dit vraagt om een goede openbare ruimte, een ruimte waarin wij wonen, recreëren, werken en ons verplaatsen. Maar bovenal willen we er van jongs af aan op een plezierige manier in opgroeien. Vanuit een nieuwe verkeersvisie, met het  maatregelenpakket van PHS als uitgangspunt, leiden wij het autoverkeer óm het centrum. De Baroniestraat heeft de oost-west verkeersstroom lang genoeg verwerkt.

Communicatie

Besturen doe je niet alleen en vraagt altijd om overleg (participatie). Het begint met luisteren. Niet inzoomen op de verschillen maar inzetten op de overeenkomsten. Besturen vraagt om moeilijke keuzes. Die hebben draagvlak nodig en vooral heldere en duidelijke uitleg. INbox maakt daar werk van!

Wonen en zorg

De woningmarkt vraagt onze inzet. Een starter wil een betaalbare woning, een gezin wil dat huis, met nét die ene kamer extra, en daar gelukkig en gezond oud kunnen worden. Dit vraagt om passende maatregelen. Wij willen zorgen voor diegenen die dat nodig hebben. Maar nog meer willen we door preventie zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan leven. Ondersteuning op maat, met inzet vanuit de gemeenschapshuizen, biedt perspectief. We durven ruimte te bieden voor nieuwe, kansrijke initiatieven, ondersteund met duidelijke kaders. INbox maakt daar werk van!

Kerntakendiscussie

De gemeentelijke financiën vragen om herbezinning. Een zogeheten kerntakendiscussie is daar een middel voor. INbox stelt de vraag “Wat voor een gemeente wil Boxtel zijn?“ centraal. Dat is ons uitgangspunt. Van hoe we ons verkeer willen regelen tot hoe wij voor elkaar willen zorgen. Van wat wij aan cultuur willen bieden tot hoe wij kunnen recreëren. En als dat allemaal helder is, wat hebben we daar dan voor over!

THEMA'S

Onze aarde deed er honderden miljoenen jaren over om fossiele producten te vervaardigen die wij in amper 150 jaar er door gaan jagen. En dat terwijl de CO2 daaruit diezelfde planeet ernstig aantast.

De samenstelling van de bevolking in Boxtel verandert. In leeftijdsopbouw en naar herkomst. Boxtel vergrijst en dat brengt met zich mee dat de groep werkende mensen kleiner wordt en dat de druk op de gezondheidszorg toeneemt.

De leefomgeving is een duur woord voor de ruimte waarin we leven, de openbare ruimte. Het zorgen voor een schone, hele en veilige omgeving is een belangrijke taak voor de gemeente. Als de openbare ruimte op orde is dan voelen we ons prettiger.

Boxtel is door zijn ligging uitermate geschikt om toeristisch gezien een trekpleister te zijn. We liggen vlakbij een prachtige, bosrijke omgeving met mooie wandel- en fiets mogelijkheden. Daar kan iedereen van profiteren.

Besturen is een continue bedrijvigheid. Besluitvorming, vooral gebaseerd op de mening van een democratisch gekozen meerderheid, vraagt om een voortdurende aanpassing bij onverwachte oorzaken.

De laatste maanden hebben wij het niet gemakkelijk gehad. We leven met z’n allen op een klein stukje aarde en ook in de gemeente Boxtel is het passen en meten. En dan gaat het niet over 1,5 meter. De ruimte is beperkt, en dat geldt zeker ook voor de financiële middelen en daarmee de mogelijkheden van de gemeente. Wat zou INbox het fijn vinden als we alle bewoners van Boxtel konden beloven wat ze wensten, de bedrijven volledig steunen en onze bezoekers met open armen ontvangen.

Dat je keuzes moet maken, overkomt iedereen. Ook een partij als INbox. Dan ligt een eerlijke slogan als “Niet alles kan“ al snel voor de deur. Simpelweg omdat het geld daarvoor nu eenmaal ontbreekt. Belasting verhogen willen we zo lang mogelijk voorkomen. En dus moeten wij onze uitgaven goed onder de loep nemen en vandaaruit steeds weer keuzes maken. INbox wil duidelijk zijn: er zijn nu eenmaal keuzes die pijn doen en dus teleurstellingen betekenen. Dat is onvermijdelijk. Maar, in het belang van iedereen, onze keuzes zullen eerlijk zijn!

INbox wil namelijk investeren in de toekomst van Boxtel. Niet alleen nadenken over de kortere termijn maar vooral dat doen wat op langere termijn tot een gezond en gelukkig Boxtel leidt. We moeten koers houden en geen geld verspillen aan wisselende stemmingen. Liever problemen voorkomen dan ze later te moeten oplossen. Liever investeren in onderwijs en opvoeding om latere uitval te voorkomen. En liever wat vaker de fiets pakken dan dure autovoorzieningen aanleggen. Zorgen voor energiezuinige woningen zodat we later hoge energiekosten kunnen voorkomen. Wat we vandaag doen, moet helpen voor morgen!

Pakken wij dan de problemen van vandaag niet aan? Natuurlijk wel, INbox wacht niet alleen op de oplossing van morgen. Nogmaals, niet alles kan, maar er is wel een ondergrens. We moeten roeien met de riemen die we hebben, maar wat echt moet, gaan we doen. Wat niet kan wachten, pakken we direct op. INbox houdt liever de voorzieningen op peil. En als het echt nodig is dat we daarvoor allemaal iets meer moeten betalen, doen we dat alleen in het belang van iedereen.

INbox wil graag iedereen steunen waar het nodig is, én wat past binnen de ruimte en de middelen die we hebben. Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2021-2026 van INbox. Het gaat over vele onderwerpen en vertelt wat INbox er van vindt, waar INbox naar streeft. Dat is onze inzet. En ook hierbij geldt dat we afhankelijk zijn van onze mogelijkheden.